اخبار مزرعه سبز

استعلام قیمت قبل از خرید

استعلام قیمت قبل از خرید ادوات کشاورزی از واحد فروش

فهرست دستگاههای دارای تاییدیه مرکز مکانیزاسیون جهاد کشاورزی

فهرست دستگاه های دارای تاییدیه مزرعه سبز آذربایجان

مزرعه سبز آذربایجان

قبول طراحی،سفارش و ساخت انواع کفی تریلی در ابعاد و ظرفیت های مختلف

مزرعه سبز آذربایجان

مزرعه سبز آذربایجان

فروش تریلی از طریق پیش فاکتور با وام کم بهره کشاورزی

فروش تریلی های دوچرخ و چهارچرخ از طریق پیش فاکتور با وام کم بهره 5 ساله کشاورزی
تماس با کارشناسان فروش
تماس با کارشناسان فروش واتس‌آپ