گروه تولیدی و صنعتی مزرعه سبز آذربایجان با اخذ مجوزها و پروانه های لازم از وزارت صنایع و معادن و بهره گیری از مهندسین و تکنسین های صنایع تولید و عقد قرارداد باشرکت و نمایندگی های معتبر برای صادرات محصولات تولیدی و همچنین مصرف داخلی در کنار همکاری نزدیک با مهندسین کنترل کیفیت با استفاده از تجربیات آنها درجهت ارتقا کیفیت و توسعه مکانیزاسیون کشاورزی، توان رقابت با محصولات خارجی بوده است