به لطف خدا انتخاب صنایع کشاورزی مزرعه سبز آذربایجان به عنوان واحد نمونه  تولید کننده ماشین آلات  ، ادوات و تجهیزات کشاورزی در سی و هفتمین دوره انتخاب نمونه های بخش کشاورزی در سال مزین به نام مهار تورم و رشد تولید در سطح استان آذربایجان شرقی برای چندمین بار متوالی  انتخاب گردید .
صنایع کشاورزی مزرعه سبز آذربایجان