انتخاب جناب  مهندس محمداسلامی به عنوان نماینده تام الاختیار مجمع ملی خبرگان کشاورزی در امور داوری انتخاب نمونه های مکانیزاسیون در سطح شهرستانی ، استانی ،ملی ،  را به کارکنان و مدیریت و عموم نمایندگان تبریک عرض می کنیم.