صنایع کشاورزی مزرعه سبز آذربایجان در نمایشگاه بهاره ادوات و ماشین آلات شیراز 

.با حضور مهندس محمد اسلامی مدیریت محترم واحد تولید و حمایت جناب مهندس احمد اسلامی مدیریت محترم صنایع کشاورزی مزرعه سبز آذربایجان مدیریت محترم واحد تولید صنایع کشاورزی مزرعه آذربایجان صنایع کشاورزی مزرعه سبز آذربایجان حضوری پر رنگ و پر بار در این نمایشگاه داشته است ، این نمایشگاه که با حضور تولید کنندگان برتر کشور در حال برگذاری است امید است که باعث شکوفائی و مراودات اقتصادی هر چه بیشتر بین همکاران گرامی گردد

مهندس محمد اسلامی مدیر تولید صنایع کشاورزی مزرعه سبز آذربایجان

نمایشگاه ادوات کشاورزی شیراز

مهندس محمد اسلامی صنایع کشاورزی مزرعه سبز آذربایجان


مهندس محمد اسلامی


صنایع کشاورزی مزرعه سبز آذربایجان